កីឡាអេឡិចត្រូនិក សំណាង - ខេត្តកំពត


070 71 73 71 ផែនទី

មជ្ឈមណ្ឌលកីឡាអេឡិចត្រូនិក សំណាង មានទីតាំងនៅខេត្តកំពត ប្រទេសកម្ពុជា។ វាត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ 2017 ហើយចាប់តាំងពីពេលនោះមកបានក្លាយជាគោលដៅដ៏ពេញនិយមសម្រាប់អ្នកលេងហ្គេមដែលចង់ចូលរួមក្នុងការប្រកួត ឬគ្រាន់តែរីករាយជាមួយការប្រកួតមិត្តភាពជាមួយអ្នកដទៃ។ មជ្ឈមណ្ឌលផ្តល់ជូននូវស្ថានីយ៍ហ្គេមជាច្រើន រួមទាំងកុំព្យូទ័រ និងកុងសូល ក៏ដូចជាហ្គេមជាច្រើនដែលត្រូវជ្រើសរើស។ បន្ថែមពីលើការរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ប្រកួតកីឡា Somnang E-Sport ក៏ផ្តល់ការបណ្តុះបណ្តាល និងបង្វឹកដល់អត្តពលិក esports ដែលប្រាថ្នាចង់ពង្រឹងជំនាញរបស់ពួកគេ និងប្រកួតប្រជែងក្នុងកម្រិតខ្ពស់បំផុត។

កីឡាអេឡិចត្រូនិក សំណាង