ឯកា អ៊ិចប្រេស | ខេត្តកំពត


កំពត : 093 910 333 ផែនទី

ភ្នំពេញ : 017 910 333 ផែនទី

ឯកា អ៊ិចប្រេស ជាក្រុមហ៊ុនរថយន្តក្រុងដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដែលផ្តល់សេវាកម្មដឹកជញ្ជូនទៅកាន់គោលដៅនានាក្នុងប្រទេស។ ក្រុមហ៊ុននេះត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ 2011 ហើយចាប់តាំងពីពេលនោះមកបានក្លាយជាប្រតិបត្តិកររថយន្តក្រុងឈានមុខគេមួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។

ឯកា អ៊ិចប្រេស

ម៉ោងចេញដំណើរ៖

  • 7:30 ព្រឹក, 8:30 ព្រឹក, 9:30 ព្រឹក, 11:30 ព្រឹក, 1:30 រសៀល, 3:30 រសៀល និង 5:30 ល្ងាច

ឯកា អ៊ិចប្រេស ក៏បម្រើដល់គោលដៅផ្សេងទៀតក្នុងប្រទេសកម្ពុជា រួមមានខេត្តសៀមរាប ព្រះសីហនុ បាត់ដំបង និងកែប។ តម្លៃ និងពេលវេលាចេញដំណើរអាចប្រែប្រួលអាស្រ័យលើគោលដៅ។

ឯកា អ៊ិចប្រេស ត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងផ្តល់សេវាកម្មដឹកជញ្ជូនប្រកបដោយសុវត្ថិភាព ទំនុកចិត្ត និងផាសុកភាពដល់អ្នកដំណើរក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ ក្រុមហ៊ុនបានចាប់ផ្តើមជាមួយនឹងរថយន្តក្រុងតែប៉ុន្មានគ្រឿងប៉ុណ្ណោះ ប៉ុន្តែចាប់តាំងពីពេលនោះមកបានរីកចម្រើនទៅជារថយន្តក្រុងទំនើបៗជាច្រើនដែលបំពាក់ដោយម៉ាស៊ីនត្រជាក់ និង Wi-Fi ឥតគិតថ្លៃ។

ប៉ុន្មានឆ្នាំមកនេះ ក្រុមហ៊ុន ឯកា អ៊ិចប្រេស បានពង្រីកសេវាកម្មរបស់ខ្លួន ដើម្បីគ្របដណ្តប់គោលដៅជាច្រើនក្នុងប្រទេសកម្ពុជា រួមមានរាជធានីភ្នំពេញ សៀមរាប បាត់ដំបង ព្រះសីហនុ និងកែប។ ក្រុមហ៊ុនក៏បានធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវបរិក្ខារ និងសេវាកម្មរបស់ខ្លួនដើម្បីបំពេញតម្រូវការរបស់អតិថិជនរបស់ខ្លួន រួមទាំងការកក់តាមអ៊ីនធឺណិត និងសេវាកម្មគាំទ្រអតិថិជនផងដែរ។

ឯកា អ៊ិចប្រេស សំបុត្