ชุมชนสดกงชังกบง อำเภอบันทายเมียส | กำปอต กัมพูชา


ชุมชนสัจคงก้องกบงเป็นพื้นที่ชนบทในอำเภอบันทายเมีย จังหวัดกัมปอต มี 15 หมู่บ้านและมีประชากรประมาณ 2,925 คน ณ ปี 2562 อยู่ห่างจากเมืองกำปอตประมาณ 35 กม.