ชุมชนเปรย์โตนเล ในเขตบันทายเมียส | กำปอต กัมพูชา


ชุมชนเปรย์โตนเลเป็นพื้นที่ชนบทในอำเภอบันทายเมียส จังหวัดกัมปอต มี 5 หมู่บ้านและมีประชากรประมาณ 2,546 คน ณ ปี 2562 อยู่ห่างจากเมืองกำปอตประมาณ 40 กม.

หมู่บ้านบางแห่งในชุมชนเปรย์โตนเล ได้แก่:

  • เพรย์ โตนเล
  • ตวลกระสัง
  • เพรย์ เรสเซย์
  • สำโรง เฉิน
  • หมื่นดำ