กรมอนามัย | กัมปอต กัมพูชา


แผนที่

กรมอนามัยในเมืองกัมปอต ประเทศกัมพูชา มีหน้าที่รับผิดชอบในการส่งเสริมและปกป้องสุขภาพของประชากร ทำงานเพื่อป้องกันการระบาดของโรค ติดตามและตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินด้านสาธารณสุข ให้วัคซีน ส่งเสริมพฤติกรรมที่ดีต่อสุขภาพและให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับความต้องการด้านสุขภาพของพวกเขา นอกจากนี้ กรมยังดูแลการให้บริการทางการแพทย์ในจังหวัดกำปอตผ่านเครือข่ายคลินิกและโรงพยาบาล

กรมอนามัย