ธนาคารแห่งชาติ - กัมปอต กัมพูชา


033 932 830 nbc.gov.kh [email protected] เฟสบุ๊ค แผนที่

ธนาคารแห่งชาติกัมพูชา (NBC) เป็นธนาคารกลางของประเทศกัมพูชา ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2535 และมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในกรุงพนมเปญ และมีสาขาทั่วประเทศ รวมถึงสาขาที่กำปอตด้วย ความรับผิดชอบหลักของ NBC ได้แก่ การรักษาเสถียรภาพด้านราคา การส่งเสริมระบบการเงินที่มั่นคง และส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนผ่านมาตรการนโยบายการเงินและกฎระเบียบของภาคการธนาคาร

ธนาคารแห่งชาติ