กรมเหมืองแร่และพลังงาน | กัมปอต กัมพูชา


033 210 550 แผนที่

กรมเหมืองแร่และพลังงานเป็นหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบในการจัดการทรัพยากรแร่ การผลิตพลังงาน การจำหน่าย และการอนุรักษ์ในจังหวัดกำปอต ประเทศกัมพูชา แผนกทำงานเพื่อรับรองการพัฒนาทรัพยากรเหล่านี้อย่างยั่งยืนในขณะเดียวกันก็ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจและสวัสดิการสังคมภายในภูมิภาค

กรมเหมืองแร่และพลังงาน