กระทรวงพาณิชย์ - กำปอต กัมพูชา


แผนที่

กระทรวงพาณิชย์ในเมืองกัมปอต ประเทศกัมพูชา เป็นหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบในการส่งเสริมและควบคุมการค้าภายในประเทศ ทำงานเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจโดยให้การสนับสนุนธุรกิจในท้องถิ่น การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการดำเนินการตามนโยบายที่ส่งเสริมการพัฒนา กรมยังมีบทบาทในการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศและอำนวยความสะดวกทางการค้าระหว่างประเทศ นอกจากนี้ยังอาจเสนอโปรแกรมการฝึกอบรมและทรัพยากรสำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการเริ่มต้นหรือขยายธุรกิจของตน

กระทรวงพาณิชย์