ชุมชนสดกงคังเชิง อำเภอบันทายเมียส | กำปอต กัมพูชา


ชุมชนสดกงคังเชิงเป็นพื้นที่ชนบทในอำเภอบันทายเมีย จังหวัดกัมปอต มี 15 หมู่บ้านและมีประชากรประมาณ 5,228 คน ณ ปี 2562 อยู่ห่างจากเมืองกำปอตประมาณ 35 กม.