ตำบลสุดคงค้างเลช อำเภอบันทายเมียส | กำปอต กัมพูชา


ชุมชนเฉียดกองเลชเป็นพื้นที่ชนบทในอำเภอบันทายเมีย จังหวัดกัมปอต มี 15 หมู่บ้านและมีประชากรประมาณ 4,634 คน ณ ปี 2562 อยู่ห่างจากเมืองกำปอตประมาณ 35 กม.