กรมวัฒนธรรมและวิจิตรศิลป์ - กำปอต ประเทศกัมพูชา


เฟสบุ๊ค แผนที่

กรมวัฒนธรรมและวิจิตรศิลป์ในเมืองกัมปอต ประเทศกัมพูชา มีหน้าที่รับผิดชอบในการส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรมอันอุดมสมบูรณ์ของประเทศ แผนกนี้ทำงานเพื่ออนุรักษ์ศิลปะดั้งเดิม เช่น ดนตรี การเต้นรำ การละคร และวิจิตรศิลป์ เช่น ภาพวาดและประติมากรรม นอกจากนี้ยังจัดกิจกรรมต่างๆ ตลอดทั้งปีเพื่อแสดงความสามารถในท้องถิ่นและสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับความสำคัญของการรักษาเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของกัมพูชา นอกจากนี้ กรมยังร่วมมือกับองค์กรอื่นๆ เพื่อส่งเสริมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม เวิร์คช็อป และการฝึกอบรมสำหรับศิลปินและช่างฝีมือในกำปอตและพื้นที่โดยรอบ

กรมวัฒนธรรมและวิจิตรศิลป์