กรมศุลกากรและสรรพสามิต | กัมปอต กัมพูชา


แผนที่

กรมศุลกากรและสรรพสามิตในเมืองกัมปอต ประเทศกัมพูชา มีหน้าที่จัดเก็บภาษีนำเข้าสินค้าเข้าประเทศ พวกเขายังควบคุมการเคลื่อนย้ายสินค้าข้ามพรมแดนเพื่อให้แน่ใจว่าสินค้าได้รับการสำแดงและเก็บภาษีอย่างถูกต้องตามกฎหมายกัมพูชา นอกจากนี้ พวกเขาทำงานร่วมกับหน่วยงานของรัฐอื่นๆ เพื่อบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการลักลอบขนของและของเถื่อน