กาชาด | กัมปอต กัมพูชา


092 881 511 redcross.org.kh [email protected] เฟสบุ๊ค แผนที่

กาชาดในเมืองกำปอต ประเทศกัมพูชา เป็นองค์กรที่ให้บริการด้านมนุษยธรรมแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ พวกเขาเสนอโปรแกรมและบริการที่หลากหลาย รวมถึงการตอบสนองต่อภัยพิบัติ บริการด้านสุขภาพและสังคม และการสนับสนุนสำหรับชุมชนที่มีช่องโหว่ กาชาดทำงานอย่างใกล้ชิดกับรัฐบาลและองค์กรอื่นๆ เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ เช่น น้ำท่วมหรือดินถล่ม รวมถึงผู้ที่ต้องพลัดถิ่นเนื่องจากความขัดแย้งหรือการประหัตประหาร พวกเขายังให้บริการทางการแพทย์ รวมถึงการฉีดวัคซีนและการให้ความรู้ด้านสุขภาพ เพื่อปรับปรุงสุขภาพโดยรวมของชุมชน นอกจากนี้ กาชาดยังสนับสนุนประชากรกลุ่มเปราะบางในเมืองกำปอตผ่านโครงการต่างๆ ที่จัดหาอาหาร ที่พักพิง และความต้องการที่จำเป็นอื่นๆ โดยรวมแล้ว สภากาชาดในเมืองกัมปอตมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงชีวิตของผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือโดยการให้บริการและการสนับสนุนที่สำคัญในช่วงเวลาที่เกิดวิกฤติหรือความยากลำบาก

กาชาด