ឃុំក្រាំងស្បូវ ស្រុកឈូក | ខេត្តកំពត


ក្រាំងស្បូវ ជាឃុំជនបទ ក្នុងស្រុកឈូក ខេត្តកំពត។ វាមានប្រជាជនចំនួន 5,059 នាក់ (2019) ។ វាមាន 4 ភូមិ និង 1,019 គ្រួសារ។ វាគ្របដណ្តប់លើផ្ទៃដី 20.9 គីឡូម៉ែត្រការ៉េ។