នាយកដ្ឋានគយ និងរដ្ឋាករ | ខេត្តកំពត


ផែនទី

នាយកដ្ឋាន​គយ និង​រដ្ឋាករ​ខេត្តកំពត ទទួលបន្ទុក​ប្រមូល​ពន្ធ​នាំចូល​ទំនិញ​ចូល​ប្រទេស។ ពួកគេ​ក៏​គ្រប់គ្រង​ចលនា​ទំនិញ​ឆ្លងកាត់​ព្រំដែន​ផងដែរ ដើម្បី​ធានាថា​ទំនិញ​ទាំងនោះ​ត្រូវបាន​ប្រកាស និង​បង់ពន្ធ​ត្រឹមត្រូវ​តាមច្បាប់​កម្ពុជា​។ លើសពីនេះ ពួកគេ​ធ្វើការ​ជាមួយ​ភ្នាក់ងារ​រដ្ឋាភិបាល​ផ្សេងទៀត ដើម្បី​អនុវត្ត​ច្បាប់​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ការរត់ពន្ធ និង​ទំនិញ​ខុសច្បាប់។