នាយកដ្ឋានវប្បធម៌ និងវិចិត្រសិល្បៈ - ខេត្តកំពត


ហ្វេសប៊ុក ផែនទី

មន្ទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រសិល្បៈខេត្តកំពត ទទួលបន្ទុកផ្សព្វផ្សាយបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ដ៏សម្បូរបែបរបស់ប្រទេស។ នាយកដ្ឋាននេះធ្វើការដើម្បីអភិរក្សសិល្បៈប្រពៃណីដូចជាតន្ត្រី របាំ ល្ខោន និងសិល្បៈដ៏ល្អដូចជាគំនូរ និងចម្លាក់ជាដើម។ វាក៏រៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗពេញមួយឆ្នាំ ដើម្បីបង្ហាញពីទេពកោសល្យក្នុងស្រុក និងលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពីសារៈសំខាន់នៃការរក្សាអត្តសញ្ញាណវប្បធម៌របស់កម្ពុជា។ លើសពីនេះ មន្ទីរសហការជាមួយអង្គការផ្សេងៗ ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយកម្មវិធីផ្លាស់ប្តូរវប្បធម៌ សិក្ខាសាលា និងវគ្គបណ្តុះបណ្តាលដល់សិល្បករ និងសិប្បករក្នុងខេត្តកំពត និងតំបន់ជុំវិញ។

នាយកដ្ឋានវប្បធម៌ និងវិចិត្រសិល្បៈ