កវី ម៉ៅ ធនិន | ខេត្តកំពត


លោក ម៉ៅ ធនិន ជាអភិបាលខេត្តកំពតបច្ចុប្បន្ននៅកម្ពុជា។ គាត់ត្រូវបានគេស្គាល់យ៉ាងច្បាស់ក្នុងចំណោមប្រជាជនកម្ពុជាចំពោះវិធីសាស្រ្តរបស់គាត់ក្នុងការដោះស្រាយវិវាទនៅខាងក្រៅតុលាការ។ លោក ថុន នីន បានលើកសរសើរពលរដ្ឋខេត្តកំពត និងការកោតសរសើរចំពោះកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់គាត់ក្នុងការដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីដោយមិនប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតុលាការជាជម្រើសដំបូង។

ក្នុងអំឡុងពេលកាន់ដំណែងជាអភិបាលខេត្ត លោក ម៉ៅ ធនិន ផ្តោតលើការលើកកម្ពស់ការអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ច ការកែលម្អហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ និងការដោះស្រាយបញ្ហាបរិស្ថានក្នុងខេត្ត និងបានធ្វើការផ្សព្វផ្សាយទេសចរណ៍ក្នុងខេត្តកំពត ដែលល្បីល្បាញខាងសម្រស់ធម្មជាតិ និងរមណីយដ្ឋានប្រវត្តិសាស្ត្រ។ គាត់បានចាប់ផ្តើមទទួលយកសំណើ និងការតវ៉ារបស់ប្រជាពលរដ្ឋតាមរយៈវេទិកាសាធារណៈ។

លោក ម៉ៅ ធនិន ជាសមាជិកគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ដែលជាគណបក្សនយោបាយដែលកំពុងកាន់អំណាចនៅកម្ពុជា។ គាត់បានបញ្ចប់ការសិក្សាផ្នែកច្បាប់ពីសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្ត្រ និងវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ។

លោក អភិបាល​ខេត្ត​កំពត ម៉ៅ ធនិន

បញ្ហា​ប្រឈម​មួយ​ចំនួន​ដែល​គាត់​ប្រឈម​មុខ​ជា​អភិបាល​ខេត្ត​គឺ៖

  • ដោះស្រាយវិវាទដីធ្លី និងទុក្ខសោកផ្សេងៗរបស់អ្នកស្រុក។
  • ការកែលម្អការអភិវឌ្ឍន៍ក្នុងស្រុក និងកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ។
  • ការពង្រឹងគោលនយោបាយភូមិ-ឃុំមានសុវត្ថិភាព។

លោក ម៉ៅ ធនិន ជាអភិបាលខេត្តកំពត៖

  • 2014 ដល់ 2018
  • ថ្ងៃទី 13 ខែតុលា ឆ្នាំ 2021 ដល់កាលបរិច្ឆេទបច្ចុប្បន្ន