សាលាក្រុង - ខេត្តកំពត


ផែនទី

សាលាក្រុងកំពត ប្រទេសកម្ពុជា គឺជាអគារសម័យអាណានិគមដ៏ស្រស់ស្អាត ដែលមានតាំងពីសម័យអាណានិគមបារាំង។ វាត្រូវបានសាងសង់ឡើងក្នុងឆ្នាំ 1908 ហើយចាប់តាំងពីពេលនោះមកត្រូវបានជួសជុលឡើងវិញ ដើម្បីរក្សាភាពទាក់ទាញជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់វា ខណៈពេលដែលវាត្រូវបានគេប្រើជាកន្លែងសហគមន៍សម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍ និងការជួបជុំផ្សេងៗ។ អគារនេះមានទីធ្លាចំហរធំទូលាយដែលហ៊ុំព័ទ្ធដោយសសរលម្អ ក៏ដូចជាបន្ទប់ប្រជុំ និងការិយាល័យជាច្រើន។ អ្នកទស្សនាអាចទស្សនាសាលាថោន ដើម្បីស្វែងយល់ពីប្រវត្តិសាស្រ្តរបស់ខេត្តកំពត ឬចូលរួមព្រឹត្តិការណ៍នានាដូចជា ការប្រគុំតន្ត្រី ការតាំងពិពណ៌ និងសិក្ខាសាលាដែលធ្វើឡើងនៅក្នុងជញ្ជាំងរបស់វា។

សាលាក្រុង