ชุมชนตานีในเขตอังกอร์เช | กำปอต กัมพูชา


ตานีเป็นชุมชนชนบทในเขตอังกอร์เช จังหวัดกัมปอต ประเทศกัมพูชา ประกอบด้วยหมู่บ้าน 7 แห่งที่มีศูนย์กลางขนาดใหญ่เพียงแห่งเดียว ซึ่งมีตลาดเกิดขึ้นทุกเช้า เป็นหนึ่งใน 11 ชุมชนในเขตอังกอร์เช