ชุมชนอังกอร์เชย์ | กำปอต กัมพูชา


อังกอร์เชย์เป็นชุมชนชนบทและศูนย์กลางการปกครองของเขตอังกอร์เชย์ จังหวัดกัมปอต ในประเทศกัมพูชา มีรหัสไปรษณีย์ 070102 มีประชากรประมาณ 4,286 คน ในปี พ.ศ. 2562 เป็นหนึ่งใน 11 ชุมชนในเขตอังกอร์เช และครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 20 กม.