ชุมชนพราพนัมในเขตอังกอร์เช | กำปอต กัมพูชา


พระพนมเป็นชุมชนชนบทในเขตอังกอร์เช จังหวัดกัมปอต ประเทศกัมพูชา เป็นหนึ่งใน 11 ชุมชนในเขตอังกอร์เช