ชุมชนมรูมในเขตอังกอร์เช | กำปอต กัมพูชา


มรูมเป็นชุมชนชนบทในเขตอังกอร์เช จังหวัดกัมปอต ประเทศกัมพูชา มี 6 หมู่บ้าน ได้แก่ พระองการ์, มรูม, ตระเพียงพเนล, เฌอเตล, กก และพนมชมาร์