ชุมชนจำเป่ยในเขตอังกอร์เช | กำปอต กัมพูชา


จำปีเป็นชุมชนชนบทในอำเภออังกอร์เช จังหวัดกัมปอต ประเทศกัมพูชา มีรหัสไปรษณีย์ 070403 มีประชากรประมาณ 4,286 คน ในปี พ.ศ. 2562 เป็นหนึ่งใน 11 ชุมชนในเขตอังกอร์เช และครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 20 กม.