ชุมชนพนัมคงในเขตอังกอร์เช | กำปอต กัมพูชา


พนมคงเป็นชุมชนชนบทในเขตอังกอร์เช จังหวัดกัมปอต ประเทศกัมพูชา เป็นหนึ่งใน 11 ชุมชนในเขตอังกอร์เช