แดอุมดงคอมมูนในเขตอังกอร์เช | กำปอต กัมพูชา


แดอุมดงเป็นชุมชนชนบทในอำเภออังกอร์เช จังหวัดกัมปอต ประเทศกัมพูชา มีรหัสไปรษณีย์ 070406 เป็นหนึ่งใน 11 ชุมชนในเขตอังกอร์เช และครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 20 กม.