ดัมบุคโปสคอมมูนในเขตอังกอร์เช | กำปอต กัมพูชา


ดัมบุคโปส เป็นชุมชนชนบทในเขตอังกอร์เช จังหวัดกัมปอต ประเทศกัมพูชา มีประชากรประมาณ 13,133 คน ณ ปี 2562 เป็นหนึ่งใน 11 ชุมชนในเขตอังกอร์เช และครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 20 กม.