กักคุมชุมชนในเขตนครเชย | กำปอต กัมพูชา


Dan Koum เป็นชุมชนชนบทในเขตอังกอร์เช จังหวัดกัมปอต ประเทศกัมพูชา เป็นหนึ่งใน 11 ชุมชนในเขตอังกอร์เช และครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 20 กม.