ชุมชนลาแบก อำเภอโชค | กำปอต กัมพูชา


แบคเป็นชุมชนละมุดในชนบทในอำเภอโชค จังหวัดกำปอต มีประชากร 7,218 คน (พ.ศ. 2562) มี 4 หมู่บ้าน 1,147 ครัวเรือน ครอบคลุมพื้นที่ 20.6 ตารางกิโลเมตร