เทศบาลตำบลกำปอต


ชุมชนในจังหวัดกำปอต

กำปอตเมืองหลวงของจังหวัดตั้งอยู่ภายในเขตเทศบาล

มี 5 หมู่ 15 หมู่บ้าน มีประชากร 42,053 คนในปี 2565

ชุมชนเขมรอันดง ชุมชนอ่าวกำปง ชุมชนกัมปงกันดาล ชุมชนกร่างอำพล ชุมชนเตรอยเก้า