ชุมชนอ่าวกำปง | กำปอต กัมพูชา


ชุมชนอ่าวกัมปงเป็นหนึ่งในห้าไตรมาสของเทศบาลกำปอต