ชุมชนเตรอยเก้า | กำปอต กัมพูชา


ชุมชนเตรยเก้าเป็นหนึ่งในห้าไตรมาสของเทศบาลเมืองกำปอต