ชุมชนกัมปงกันดาล | กำปอต กัมพูชา


ชุมชนกัมปงกันดาลเป็นหนึ่งในห้าไตรมาสของเทศบาลกำปอต ชุมชนกัมปงกันดาลไม่เกี่ยวข้องกับจังหวัดกันดาลซึ่งเป็นจังหวัดอื่นที่ล้อมรอบเมืองหลวงของกัมพูชาอย่างพนมเปญโดยสิ้นเชิง