Trường Tisa - Kampot Campuchia


016 372 016 [email protected] facebook youtube bản đồ

Trường Tisa là một tổ chức phi lợi nhuận cung cấp giáo dục và nguồn lực cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trong khu vực. Trường được thành lập vào năm 2013 bởi các tình nguyện viên địa phương, những người muốn tạo ra sự khác biệt trong cộng đồng bằng cách cung cấp cơ hội tiếp cận nền giáo dục có chất lượng cho tất cả trẻ em, bất kể hoàn cảnh xuất thân hay tình hình tài chính của các em.
Trường Tisa hiện đang phục vụ hơn 450 học sinh từ mẫu giáo đến lớp 9 và cung cấp nhiều môn học bao gồm tiếng Khmer, toán, khoa học, nghiên cứu xã hội, tiếng Anh, nghệ thuật, âm nhạc, thể dục và kỹ năng máy tính. Trường cũng cung cấp bữa ăn, đồng phục và phương tiện đi lại miễn phí cho học sinh để đảm bảo rằng các em có thể tiếp cận các nguồn lực cần thiết để thành công trong học tập.
Ngoài việc cung cấp các cơ hội giáo dục, Trường Tisa còn tập trung vào phát triển cộng đồng bằng cách cung cấp các lớp xóa mù chữ cho người lớn, chương trình giáo dục sức khỏe và các khóa đào tạo nghề. Mục tiêu của trường là trao quyền cho trẻ em và gia đình ở Kampot để thoát khỏi vòng nghèo đói thông qua giáo dục và cơ hội.

Trường Tisa