Trường Sovannaphumi - Kampot Campuchia


015 838 112 sovannaphumi.edu.kh [email protected] facebook bản đồ

Trường Sovannaphumi là một cơ sở giáo dục tư nhân nằm ở Kampot, Campuchia. Được thành lập vào năm 2013, trường cung cấp giáo dục tiểu học cho học sinh từ mẫu giáo đến lớp sáu. Chương trình giảng dạy tuân theo các tiêu chuẩn quốc gia do Bộ Giáo dục, Thanh niên và Thể thao đặt ra, tập trung vào giảng dạy tiếng Anh và kỹ năng máy tính.
Trường có khuôn viên hiện đại bao gồm các phòng học được trang bị tốt, thư viện, phòng thí nghiệm khoa học, phòng nghệ thuật và sân chơi. Giáo viên có kinh nghiệm và tận tâm cung cấp nền giáo dục chất lượng trong một môi trường nuôi dưỡng. Trường còn cung cấp các hoạt động ngoại khóa như thể thao, âm nhạc, kịch và các dự án phục vụ cộng đồng.
Trường Sovannaphumi cam kết chuẩn bị cho học sinh thành công trong giáo dục đại học và sự nghiệp tương lai, đồng thời nuôi dưỡng niềm yêu thích học tập và trân trọng di sản Campuchia.

Trường Sovannaphumi