Trường FLCC | Kampot Campuchia


015 313 143 [email protected] facebook bản đồ

Trường FLCC (Đức tin, Tình yêu, Từ bi và Chăm sóc) ở Kampot, Campuchia là một tổ chức phi lợi nhuận cung cấp giáo dục và hỗ trợ cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trong khu vực. Trường được thành lập bởi Fabienne Delaure, một người Pháp xa xứ vào năm 2013 với mục tiêu cung cấp cơ hội tiếp cận nền giáo dục có chất lượng cho tất cả trẻ em, bất kể hoàn cảnh xuất thân hay tình hình tài chính của các em.
Trường cung cấp nhiều chương trình từ mầm non đến trung học và cung cấp cho học sinh một nền giáo dục toàn diện bao gồm giảng dạy tiếng Anh, đào tạo kỹ năng máy tính, các lớp học nghệ thuật và các hoạt động ngoại khóa như thể thao và âm nhạc. Nhà trường cũng nỗ lực cung cấp các dịch vụ hỗ trợ thiết yếu cho học sinh, bao gồm chăm sóc sức khỏe, các bữa ăn bổ dưỡng và phương tiện đi lại.
Trường FLCC được tài trợ thông qua sự quyên góp từ các cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp trên toàn thế giới. Những người ủng hộ trường học tin rằng giáo dục là một quyền cơ bản và mọi trẻ em đều có thể tiếp cận được, bất kể hoàn cảnh của các em. Thông qua các chương trình và dịch vụ của mình, trường FLCC đang giúp phá vỡ vòng nghèo đói ở Kampot bằng cách cung cấp cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn những công cụ cần thiết để thành công trong cuộc sống.

Trường FLCC