Đại học Quốc tế | Kampot Campuchia


012 885 105 012 297 840 iu.edu.kh [email protected] facebook bản đồ

Đại học Quốc tế ở Kampot cung cấp nhiều chương trình và khóa học khác nhau cho sinh viên. Một số chương trình phổ biến được trường đại học này cung cấp bao gồm Quản trị Kinh doanh, Quản lý Khách sạn, Quản lý Du lịch và Khách sạn, Khoa học Máy tính, Kỹ thuật và Giáo dục. Trường đại học cũng cung cấp cơ hội nghiên cứu và thực tập để nâng cao trải nghiệm học tập của sinh viên.

Đại học Quốc tế