Trường THCS Di Pok Mohasamaki - Kampot Campuchia


096 255 4164 bản đồ

Trường trung học cơ sở Di Pok Mohasamaki cung cấp chương trình giáo dục cho học sinh từ lớp 7 đến lớp 9.

Trường THCS Di Pok Mohasamaki