Nhà Moriah - Kampot Campuchia


097 62 38 329 bản đồ

"God calls us to His service from what we have"

Moriah House

Tầm nhìn: Để chia sẻ và giúp đỡ trẻ em-thanh thiếu niên cũng như người dân địa phương bằng khả năng cũng như năng khiếu/tài năng mà chúng tôi có để có được một số kiến thức và kỹ năng tốt hơn trong một thế giới đang thay đổi. Khi cùng nhau hành trình, chúng tôi muốn thấy một số cuộc sống được biến đổi thông qua nền giáo dục vững chắc về Kinh Thánh của người dân địa phương.

Mục tiêu:

a). Để giúp trẻ em-thanh thiếu niên và người dân địa phương có kiến thức và kỹ năng tốt hơn trong việc ứng phó với các điều kiện khác nhau của cuộc sống.

b). Để đảm bảo rằng mỗi người đều có khả năng học hỏi riêng biệt.

c). Để đảm bảo rằng quá trình học tập là một quá trình vui vẻ và mọi người đều có quyền tự do trải nghiệm quá trình giáo dục tại Moriah House.

d). Để chuẩn bị cho giới trẻ cuộc sống trung thành trong Chúa Kitô và phục vụ tại trung tâm.

e). Để chứng kiến sự phát triển mang tính chuyển đổi của các cá nhân trong cộng đồng địa phương và hơn thế nữa.

Hoạt động: Moriah House cung cấp một số chương trình giáo dục tốt miễn phí cho tất cả học sinh và người dân địa phương. Tuy nhiên, họ phải chịu trách nhiệm thanh toán tiền sách giáo khoa, vở ghi cũng như các tài liệu khác.

Ông Petrus E. Handoyo

Nhà Moriah