Thư viện Hữu nghị Saemaul | Kampot Campuchia


096 695 0069 092 267 051 library-friendship-kampot-saemaul.business.site [email protected] facebook bản đồ

Thư viện Hữu nghị Saemaul ở Kampot, Campuchia là thư viện cộng đồng nhằm thúc đẩy khả năng đọc viết và học tập của người dân địa phương. Thư viện cung cấp sách, máy tính và truy cập internet cho các thành viên sử dụng cũng như các chương trình và hội thảo giáo dục. Nó cũng phục vụ như một không gian để mọi người ở mọi lứa tuổi đến với nhau, chia sẻ kiến thức và xây dựng các mối quan hệ.

Thư viện hữu nghị Saemaul