ยี่โถทันตคลินิก | กัมปอต กัมพูชา


011 888 890 facebook แผนที่

ยี่โถทันตคลินิกเป็นคลินิกทันตกรรมที่ตั้งอยู่ในกำปอด ให้บริการทางทันตกรรมที่หลากหลาย ได้แก่ ทันตกรรมทั่วไป ทันตกรรมเพื่อความงาม ทันตกรรมจัดฟัน รักษาคลองรากฟัน และรากฟันเทียม คลินิกมีเทคโนโลยีทางทันตกรรมที่ทันสมัยและบุคลากรโดยทันตแพทย์ผู้มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญ พวกเขาให้ความสำคัญกับความสะดวกสบายและความพึงพอใจของผู้ป่วย และมุ่งมั่นที่จะให้การดูแลทันตกรรมคุณภาพสูงในราคาที่เหมาะสม ยี่โถทันตคลินิก กัมปอตเป็นทางเลือกยอดนิยมในหมู่คนท้องถิ่นและนักท่องเที่ยวที่ต้องการทำฟัน

ยี่โถทันตคลินิก