คลินิกทันตกรรมวัฒนัค - กัมปอต กัมพูชา


017 70 13 10 [email protected] เฟสบุ๊ค แผนที่

คลินิกทันตกรรมวัฒนัค ตั้งอยู่ที่ กำปอต ประเทศกัมพูชา คลินิกให้บริการทางทันตกรรมที่หลากหลาย รวมถึงการตรวจสุขภาพทั่วไปและการทำความสะอาด การอุดฟัน ครอบฟัน สะพานฟัน คลองรากฟัน การถอนฟัน การจัดฟัน และขั้นตอนความงาม เช่น การเคลือบฟันเทียม และการฟอกสีฟัน
คลินิกมีอุปกรณ์ทันตกรรมที่ทันสมัยและใช้เทคนิคขั้นสูงเพื่อให้การดูแลผู้ป่วยในระดับสูงสุด ทีมทันตแพทย์ผู้มีประสบการณ์ที่คลินิกทันตกรรมวัฒนัค มุ่งมั่นที่จะให้บริการที่เป็นเลิศและรับประกันความสะดวกสบายของผู้ป่วยในระหว่างการมาพบแพทย์

คลินิกทันตกรรมวัฒนัค