คลินิกเด็กพลิ้วโกมาร์ | กัมปอต กัมพูชา


069 221 351 012 221 351 [email protected] เฟสบุ๊ค แผนที่

คลินิกเด็กพลิ่วโกมาร์เป็นสถานพยาบาลที่ให้บริการดูแลและรักษาเด็กโดยเฉพาะตั้งแต่วัยทารกจนถึงวัยรุ่น คลินิกให้บริการที่หลากหลาย รวมถึงการตรวจสุขภาพตามปกติ การฉีดวัคซีน การรักษาอาการเจ็บป่วยและการบาดเจ็บ และการจัดการอาการเรื้อรัง เจ้าหน้าที่ของคลินิกกุมารแพทย์พอนเล โคมาร์ ทุ่มเทเพื่อให้การดูแลเฉพาะบุคคลและครอบคลุม และมุ่งมั่นที่จะสร้างสภาพแวดล้อมที่สะดวกสบายและเป็นมิตรสำหรับผู้ป่วยและครอบครัว พวกเขามุ่งมั่นที่จะส่งเสริมสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของเด็กๆ ในชุมชน และเพียบพร้อมด้วยเทคโนโลยีล่าสุดและความก้าวหน้าทางการแพทย์เพื่อให้การดูแลที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

  • คลินิกนี้ก่อตั้งโดย พญ.พลเหลือ โกมาร์ ในปี 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการด้านสุขภาพคุณภาพสูงแก่เด็กในพื้นที่
  • คลินิกให้บริการทางการแพทย์ที่หลากหลาย รวมถึงการให้คำปรึกษาด้านกุมารเวชศาสตร์ การฉีดวัคซีน และการรักษาโรคที่พบบ่อยในเด็ก เช่น โรคท้องร่วงและไข้
  • เจ้าหน้าที่ของคลินิกประกอบด้วยแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ที่มีประสบการณ์ซึ่งมุ่งมั่นที่จะให้การดูแลผู้ป่วยทุกรายด้วยความเห็นอกเห็นใจ
  • นอกเหนือจากบริการทางการแพทย์แล้ว คลินิกยังมีโปรแกรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ที่มุ่งส่งเสริมสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของเด็กในชุมชนท้องถิ่นด้วย
คลินิกเด็กพลิ้วโกมาร์

กุมารเวชศาสตร์เป็นแขนงหนึ่งของการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและการดูแลทางการแพทย์ของเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 18 หรือ 21 ปี คำว่า "กุมารเวชศาสตร์" หมายถึง "ผู้รักษาเด็ก" ในภาษากรีก กุมารแพทย์เป็นแพทย์ที่เชี่ยวชาญในการดูแลเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวัยเด็ก ครอบคลุมบริการด้านสุขภาพที่หลากหลายตั้งแต่การดูแลป้องกันไปจนถึงการวินิจฉัยและรักษาโรคและความเจ็บป่วยต่างๆ