ห้องปฏิบัติการชีวการแพทย์ | กัมปอต กัมพูชา


011 88 74 96 015 88 74 96 แผนที่

ห้องปฏิบัติการชีวการแพทย์ในเมืองกัมปอต ประเทศกัมพูชา เป็นสถานพยาบาลที่ทันสมัยซึ่งให้บริการตรวจวินิจฉัยและดูแลสุขภาพที่หลากหลายแก่ชุมชนท้องถิ่น ห้องปฏิบัติการมีอุปกรณ์ที่ทันสมัย เช่น เครื่องวิเคราะห์เลือด เครื่องมืออณูชีววิทยา และเทคโนโลยีล้ำสมัยอื่นๆ ที่ใช้ในการวินิจฉัยโรคต่างๆ และติดตามสุขภาพของผู้ป่วย
ห้องปฏิบัติการชีวการแพทย์ในกำปอตให้บริการตรวจวินิจฉัยที่ครอบคลุม ได้แก่:

1. การตรวจเลือด - ใช้เพื่อวัดระดับของสารต่างๆ ในเลือด เช่น กลูโคส คอเลสเตอรอล และสารอาหารที่จำเป็นอื่นๆ ที่ช่วยให้แพทย์วินิจฉัยภาวะสุขภาพต่างๆ ได้
2. การวินิจฉัยระดับโมเลกุล - เทคนิคขั้นสูงนี้ใช้ในการตรวจหาโรคติดเชื้อ เช่น โรคตับอักเสบ B&C และอื่นๆ โดยการวิเคราะห์สารพันธุกรรมของเชื้อโรค
3. การตรวจชิ้นเนื้อเนื้อเยื่อ - การตรวจชิ้นเนื้อเกี่ยวข้องกับการนำตัวอย่างเนื้อเยื่อขนาดเล็กออกจากร่างกายเพื่อตรวจดูความผิดปกติที่อาจบ่งบอกถึงโรคหรือการบาดเจ็บ
4. บริการด้านการถ่ายภาพ - ห้องปฏิบัติการให้บริการด้านการถ่ายภาพที่หลากหลาย เช่น การเอกซเรย์ อัลตราซาวด์ และซีทีสแกน ซึ่งช่วยให้แพทย์มองเห็นอวัยวะภายในและตรวจหาปัญหาสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นได้
5. บริการด้านพยาธิวิทยา - บริการนี้เป็นการตรวจตัวอย่างเนื้อเยื่อใต้กล้องจุลทรรศน์เพื่อระบุเซลล์ผิดปกติที่อาจบ่งบอกถึงมะเร็งหรือโรคอื่นๆ

ห้องปฏิบัติการชีวการแพทย์ในเมืองกัมปอตมุ่งมั่นที่จะให้บริการตรวจวินิจฉัยคุณภาพสูงแก่ชุมชนท้องถิ่น และทำงานอย่างใกล้ชิดกับผู้ให้บริการด้านสุขภาพเพื่อให้แน่ใจว่าผู้ป่วยจะได้รับการดูแลที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

ห้องปฏิบัติการชีวการแพทย์