คลินิกทันตกรรมเตียงเย่อ - กำปอต กัมพูชา


012 90 16 09 แผนที่

คลินิกทันตกรรมเตียงเย่อ ตั้งอยู่ในเมืองกำปอต ประเทศกัมพูชา คลินิกมีบริการทันตกรรมที่หลากหลาย รวมถึงการตรวจสุขภาพทั่วไปและการทำความสะอาด การอุดฟัน การถอนรากฟัน ครอบฟัน สะพานฟัน และการจัดฟัน ใช้อุปกรณ์ที่ทันสมัยและเทคนิคการฆ่าเชื้อเพื่อความปลอดภัยและความสะดวกสบายของผู้ป่วย คลินิกมีเจ้าหน้าที่ทันตแพทย์ที่มีประสบการณ์และมีความรู้ซึ่งมุ่งมั่นที่จะให้การดูแลที่มีคุณภาพสูง คนไข้สามารถคาดหวังประสบการณ์ที่เป็นมิตรและเป็นมืออาชีพได้ที่ คลินิกทันตกรรมเตียงเย่อ

คลินิกทันตกรรมเตียงเย่อ