เขมราคลินิก | กัมปอต กัมพูชา


012 996 994 012 868 764 kampotkhemraclinic.com [email protected] เฟสบุ๊ค แผนที่

เขมราคลินิกเป็นโรงพยาบาลที่ตั้งอยู่ในกำปอด มันถูกสร้างขึ้นในปี 2010 และให้บริการที่มีคุณภาพดีและตามความเป็นจริง บริการด้านสุขภาพ ได้แก่ การให้คำปรึกษาด้านสูตินรีเวช, อายุรกรรมทั่วไป, การผ่าตัด, กุมารเวชศาสตร์, ห้องปฏิบัติการสมัยใหม่, รังสีวิทยา CR, จำคลื่นเสียง 3-4 มิติ, คลื่นไฟฟ้าหัวใจ (ECG) CT Scan, การฉีดวัคซีน และการแพทย์

เขมราคลินิก