โบกอร์คลินิกและการคลอดบุตร - กำปอต กัมพูชา


017 620 531 [email protected] เฟสบุ๊ค แผนที่

โบยบินคลินิกและเสียงประกาศในเมืองกัมปอต ประเทศกัมพูชา เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่ให้บริการทางการแพทย์แก่ชุมชนผู้ด้อยโอกาส พวกเขาเสนอบริการดูแลสุขภาพฟรี รวมถึงการดูแลก่อนคลอด การคลอดบุตร การดูแลหลังคลอด การฉีดวัคซีน และการรักษาโรคที่พบบ่อย เช่น มาลาเรียและไข้เลือดออก คลินิกยังมีหน่วยเคลื่อนที่ที่เดินทางไปยังหมู่บ้านห่างไกลเพื่อให้ความช่วยเหลือทางการแพทย์แก่ผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงสถานพยาบาลในกัมปอตได้

โบกอร์คลินิกและการคลอดบุตร