สมาคมสวัสดิภาพสัตว์พนมเปญ - กัมปอต กัมพูชา


092 888 169 ppaws.com [email protected] เฟสบุ๊ค แผนที่

สมาคมสวัสดิภาพสัตว์พนมเปญ (PPAWS) เป็นองค์กรไม่แสวงผลกำไรที่ตั้งอยู่ในเมืองกัมปอต ประเทศกัมพูชา พวกเขาทำงานเพื่อปรับปรุงสวัสดิภาพของสัตว์โดยการให้การรักษาพยาบาล อาหาร และที่พักพิงสำหรับสุนัขจรจัด ตลอดจนส่งเสริมการเป็นเจ้าของสัตว์เลี้ยงอย่างมีความรับผิดชอบผ่านโปรแกรมการทำหมัน/การทำหมัน และการให้ความรู้ นอกจากนี้ PPAWS ยังทำงานอย่างใกล้ชิดกับชุมชนท้องถิ่นเพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับสิทธิสัตว์และส่งเสริมความเห็นอกเห็นใจต่อสิ่งมีชีวิตทั้งหมด

สมาคมสวัสดิภาพสัตว์พนมเปญ