เกาะพิชญ์สัตวแพทย์ | กัมปอต กัมพูชา


012 330 162 012 757 340 097 7330 162 097 7330 163 แผนที่

ถนนกัมปงเบย์ 713 #183

เกาะพิชสัตวแพทย์ในกัมปอตให้บริการต่าง ๆ เช่น การตรวจสุขภาพตามปกติ การฉีดวัคซีน ขั้นตอนการผ่าตัด การดูแลฟัน และการรักษาอาการป่วยหรืออาการบาดเจ็บ

เกาะพิชญ์สัตวแพทย์