រង្វង់មូលរលក - ខេត្តកំពត


ផែនទី

រង្វង់មូល Wave គឺជាទីតាំងដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងខេត្តកំពត ប្រទេសកម្ពុជា។ វា​គឺ​ជា​រង្វង់​មូល​ដែល​មាន​ការ​រចនា​រាង​ជា​រលក​ប្លែក​ពីគេ ដែល​បន្ថែម​ភាព​ទាក់ទាញ​សិល្បៈ​ដល់​ទេសភាព​ទីក្រុង។ រង្វង់មូល Wave បម្រើជាចំណុចប្រសព្វដ៏សំខាន់សម្រាប់ផ្លូវផ្សេងៗគ្នា ដែលសម្រួលដល់លំហូរចរាចរណ៍កាន់តែរលូន និងការធ្វើនាវាចរណ៍ប្រកបដោយសុវត្ថិភាពសម្រាប់អ្នកបើកបរ និងអ្នកថ្មើរជើង។ វាបានក្លាយជាកន្លែងពេញនិយមសម្រាប់អ្នកក្នុងស្រុក និងអ្នកទេសចរដូចគ្នា មិនត្រឹមតែសម្រាប់មុខងាររបស់វាប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែវាក៏ជាកន្លែងទាក់ទាញសោភ័ណភាពផងដែរ។ រង្វង់មូលរលក គឺជានិមិត្តរូបនៃខេត្តកំពត និងតំណាងឱ្យការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់ទីក្រុងចំពោះទំនើបកម្ម និងការអភិវឌ្ឍន៍ទីក្រុង។

រង្វង់មូលរលក