រង្វង់មូលកម្មករអំបិល | ខេត្តកំពត


ផែនទី

រង្វង់​មូល​កម្មករ​អំបិល ជា​ទីតាំង​ដ៏​ពេញ​និយម​ក្នុង​ក្រុង​កំពត។ វាមានរូបសំណាកដ៏គួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍របស់កម្មករអំបិលពីរនាក់ដែលកាន់កន្ត្រកអំបិល ដែលជានិមិត្តរូបនៃសារៈសំខាន់នៃឧស្សាហកម្មអំបិលចំពោះសេដ្ឋកិច្ច និងវប្បធម៌ក្នុងតំបន់។ រង្វង់មូលក៏មានសួនឧទ្យានតូចមួយដែលមានកៅអីសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរសម្រាក និងរីករាយនឹងទេសភាពតាមដងទន្លេផងដែរ។

រង្វង់មូលកម្មករអំបិល